طراحی لوگوی شرکت itrade انگلستان

این شرکت خدمات بازرگانی را در کشور انگلستان انجام میدهد که طراحی لوگو، ایده پردازی ساخت و اجرای رنگ سازمانی آن بعهده گروه پانیسار بوده است.

0 نظر
پیام خود را وارد نمایید.

*
*