مقالات

تاثیر رنگ ها روی خلق و خوی انسان
تاثیر رنگ ها روی خلق و خوی انسان

مانند مرگ و مالیات، هیچ راه فراری از رنگ ها وجود ندارد چون آنها همه جا وجود دارند. معمولا رنگ ها در فرهنگ های گوناگون معانی مختلفی دارند و حتی در جوامع غربی، معانی رنگ‌های مختلف در طی سال ها تغییر کرده است. اما امروزه در آمریکا ،محققان موارد زیر را به شکلی دقیق برداشت کرده اند.

منبع: مجید آنلاین ادامه مطلب
۱۲ روش برای افزایش درگیر کردن کاربران با محتوا
۱۲ روش برای افزایش درگیر کردن کاربران با محتوا

محتوا یک جنبه اساسی از کمپین‌های بازاریابی است به این دلیل که باعث انتقال پیام به مشتریان می‌شود. هر بازاریاب دیجیتال می‌داند محتوا تنها کلید موفقیت نیست اما می‌تواند موجب درگیری مخاطبان با شما ‌شود.

منبع: سایت 24 ادامه مطلب
طراحی سایت گروه پانیسار