طراحی لوگوی شرکت سیمای تهران

شرکت سیمای تهران زیر مجموعه شهرداری تهران بزرگ فعالیت کرده و وظیفه انجام فن آوری های نوین شهری را بر عهده دارد.
ایده پردازی، طراحی، انتخاب رنگ سازمانی و ساخت لوگو و ساخت وب سایت این شرکت  بر عهده گروه پانیسار بوده است.

0 نظر
پیام خود را وارد نمایید.

*
*