طراحی لوگوی سیمای تهران

شرکت سیمای تهران ازطرف شهرداری وظیفه ارائه خدمات نوین شهری را برعهده دارد.
گروه پانیسار وظیفه ایده پردازی، طراحی و اجرای لوگو و وب سایت این شرکت را برعهده داشت.

0 نظر
پیام خود را وارد نمایید.

*
*