تبلیغات اینترنتی

منظور از تبلیغات اینترنتی نمایش دادن نامها وعلائم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایتهای (پایگاههای) پربیننده اینترنت، به نحوی که به تحقق اهداف تبلیغات کمک نماید، می باشد.

 

دلایل استفاده از تبلیغات اینترنتی :
 • تجربه و تخصص برای انتخاب روش و مکان‌ها و بودجه مناسب
 • ارائه مشاوره تخصصی بر اساس فاکتو رهای اصلی تبلیغات (اهداف، جامعه هدف، نیازها و مخاطبین)
 • ابزار و امکانات پیاده سازی تبلیغات (آمار گیری مستقل از وب سایت‌ها، برنامه زمان بندی، تعیین محدوده جغرافیایی)
 • مانیتورینگ و چک کردن روزانه تبلیغات (چک کردن آمار کلیک بنر‌ها و میزان بازخورد)
 • ارائه آمار هفتگی و ماهیانه تحلیل شده
 • قرارداد با کلیه وب سایت‌ها برای حفظ حقوق مشتری و پیش بینی موارد تخلفات و مشکلات احتمالی)
 • امکان پخش کردن تبلیغات بین چندین وب سایت با کمترین بودجه
 • استفاده از جدیدترین تکنیک‌های تبلیغات رایج در دنیا
 • برنامه ریزی برای رسیدن به بازخورد بیشتر
 • کنترل چرخه فروش
 • عدم تفاوت قیمت با وب سایت‌ها در عین ارائه خدمات تبلیغاتی
 • استفاده از تختفیف‌ها و موقعیت‌های ویژه تبلیغاتی به نفع مشتریان
0 نظر
پیام خود را وارد نمایید.

*
*